Regulament comercial

Campanie: „Ia-ți primăvara acasă!”

5-30 aprilie 2018

 

Art. 1. Organizatorul și Regulamentul oficial al Campaniei

Campania este organizată de SOLDEC S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Octavian Goga, Nr. 29, județul Cluj, înregistrată la Registrul comerțului sub numărul J12/4355/2005, cod fiscal RO 18226257, cod IBAN deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Ciotlăuș Mădălina, având funcția de Administrator.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre condițiile stabilite în prezentul regulament în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări. Regulamentul Campaniei este disponibil pe https://www.soldec-shop.ro .

 

Articolul 2. Dreptul și condițiile de participare

La această campanie promoțională poate participa orice persoană juridică sau fizică - având domiciliul stabil în România, care a împlinit vârsta de 18 ani și care achiziționează, online (de pe https://www.soldec-shop.ro) sau din magazinele prezentate în anexă, produsul Difuzor uleiuri esențiale/ de arome Luna, în valoare de 219 lei.

Participanții la campanie trebuie să respecte termenii și condițiile de participare prevăzute în prezentul regulament.

 

Art. 3. Durata și locul desfășurării campaniei

Art.3.1. Campania va începe în data de 05.04.2018 și se va derula până în data de 30.04.2018 (inclusiv) sau în momentul în care stocul de premii alocat acestei campanii se va epuiza.

Art. 3.2. Campania se va desfășura pe www.soldec-shop.ro .

 

Articolul 4. Mecanismul campaniei

Pentru a participa la Campanie, cumpărătorii trebuie să achiziționeze produsul Difuzor uleiuri esențiale/ de arome Luna, în valoare de 219 lei. În cazul în care o persoană achiziționează mai multe produse din campanie, aceasta va primi pentru fiecare produs achitat cadoul menționat în campanie.

În momentul achiziției, persoanele participante la campanie vor primi la casele de marcat (respectiv, în coletul expediat în urma comenzii online) un cadou constând în produsul Ulei esențial Bio Grădina bio 10 ml, în valoare de 39 lei.

 

Art. 5. Cadoul

Art.5.1. Cadoul Campaniei, respectiv Uleiul Bio Grădina bio 10 ml, se acordă în limita stocului disponibil. În cadrul Campaniei se vor acorda un număr total de 30 uleiuri esențiale.

Art.5.2. Persoanele care primesc cadourile din Campanie nu pot solicita contravaloarea acestora în bani și nici schimbarea acestora cu alte bunuri sau produse

Art.5.3. Persoanele care returnează produsele achiziționate în campanie sunt obligate să le returneze împreună cu cadourile.

Art.5.4. Campania va înceta automat, înainte de data de 30.04.2018, în cazul epuizării stocului de cadouri alocat.

 

Art. 6. Informarea publicului

Regulamentul Campaniei este disponibil spre consultare în magazinele SOLDEC și pe pagina https://www.soldec-shop.ro, pe toată perioada de desfășurare. Participarea la această Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

 

Art. 7. Întreruperea Campaniei

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul paginii https://www.soldec-shop.ro și prin comunicare în magazinele incluse în Campanie.

 

Art. 8. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă, la sediul organizatorului. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.

 

Organizator:                                                                                                              Data:

SOLDEC SRL                                                                                                                      04.04.2018

Admin. Mădălina Ciotlăuș